17-Mavzu: Infeksion jarayonning yuzaga kеlishi va rivojlanishida mikroorganizm, tashqi muhit va ijtimoiy sharoitlarning ahamiyati.

Mavzu17-Mavzu: Infeksion jarayonning yuzaga kеlishi va rivojlanishida mikroorganizm, tashqi muhit va ijtimoiy sharoitlarning ahamiyati.
Muallif:Sharapova Gulnoza Valentinovna