Immunferment analizda ishlatiladigan ferment-nishonlarni aktivliklarini aniqlash usullarini o`rganish.

MavzuImmunferment analizda ishlatiladigan ferment-nishonlarni aktivliklarini aniqlash usullarini o`rganish.
Muallif:Sharapova Gulnoza Valentinovna