2-Mavzu: Fagotsitoz haqidagi ta’limot. Hujayraviy va gumoral immunitetni sodir qiluvchi immunologik tizim hujayralarning limfoid a’zolarida gavdalanishi

Mavzu2-Mavzu: Fagotsitoz haqidagi ta’limot. Hujayraviy va gumoral immunitetni sodir qiluvchi immunologik tizim hujayralarning limfoid a’zolarida gavdalanishi
Muallif:Sharapova Gulnoza Valentinovna